Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria

Programul Interreg VI-A Romania-Bulgaria, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, își propune îmbunătățirea dezvoltării zonei de graniță româno-bulgare în perioada 2021 - 2027.

 

 

Interreg își propune să extindă orizonturile regiunii, pentru a obține rezultate concrete și măsurabile și pentru a permite zonei să devină o regiune unde să se poată trăi, studia, lucra, vizita și investi. Programul susține procesul creării unor comunități competitive și sustenabile prin folosirea într-un mod eficient a resurselor, promovarea inițiativelor profitabile și a oportunităților oferite de dezvoltarea fluxurilor transversale și orizontale în zona coridorului Dunăre - Marea Neagră.

Solicitanți eligibili: consilii județene/administrații districtuale, consilii locale/municipalități, asociații ale autorităților publice locale, camere de comerț/asociații de IMM-uri, instituții de învățământ (școli, universități etc.), ministere și departamentele lor locale/regionale, institute de cercetare non-profit, alte ONG-uri care activează în domenii finanțate prin program, EGTC.

 

 

Se estimează aprobarea în anul 2021. Structurile Programului au realizat deja o serie de acțiuni de pregătire.

În luna februarie, Grupul Comun de programare pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2021-2027 anunța că a selectat obiectivele de politică. (OP) 2 - O tranziție mai ecologică, cu emisii reduse de carbon, către o economie netă de zero carbon și o Europă rezistentă și 4 - O Europă mai socială și mai incluzivă. Aceste obiective vin în completarea celor două obiective de politică selectate prin Decizia nr. 4/16.09.2021, respectiv OP3 - O Europă mai conectată și OP5 – O Europă mai aproape de cetățeni.

Acestea au fost selectate respectând dispozițiile articolului 15 din noua propunere de Regulament Interreg referitor la concentrarea tematică și în urma analizei nevoilor și potențialului de dezvoltare al ariei, descrise în detaliu în Analiza Teritorială a zonei de graniță româno-bulgară.