Programul Operațional Regional

Programul Operațional Regional (POR) este unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în următoarea perioadă de programare.

 

 

Pentru exercițiul financiar 2021 – 2027, ADR-urile, care până acum aveau calitatea de Organisme Intermediare preiau ștafeta de Autorităţi de Management la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare. Astfel, ADR-urile vor pregăti și negocia direct cu Comisia Europeană Programele Operaționale Regionale, în funcție de nevoile și specificul regional, vor elabora ghidurile solicitantului prin care se stabilesc condițiile de acordare a finanțărilor către beneficiari, vor evalua și contracta la nivel regional proiectele depuse, vor gestiona implementarea acestora și efectuarea plăților către beneficiari.

Așa cum afirma la începutul anului directorul general al ADR Vest, Sorin Maxim, „începe o nouă eră în ceea ce înseamnă dezvoltarea regională şi managementul fondurilor europene la nivelul regiunilor din România. Vorbim despre proceduri simplificate, scrierea ghidurilor de finanţare la nivel local, finanţări adaptate nevoilor din regiune, un contact direct cu Comisia Europeană.”

Procesul de elaborare a Programelor Operaționale Regionale pentru perioada de programare 2021-2027 se desfășoară în strânsă colaborare cu partenerii locali, având drept premise necesitățile reale ale regiunilor.

 

 

Elaborarea POR-urilor presupune corelarea acestora, atât cu documentele de planificare existente la nivel regional, cât și cu regulamentele existente la nivel european, intervențiile propuse urmând să fie concentrate pe cele 5 obiective principale de politică (OP) ale Comisiei Europene:

  • Europa mai inteligentă (o transformare economică inovatoare și inteligentă);
  • Europa mai verde, fără emisii de carbon;
  • Europa mai conectată (mobilitate și conectivitate TIC regională);
  • Europa mai socială (implementarea Pilonului european al drepturilor sociale);
  • Europa mai aproape de cetățeni (dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor urbane, rurale și de coasta prin inițiative locale).