Misiune și Valori

Misiunea și valorile noastre
în asigurarea serviciilor de consultanță

 

La SAB Consulting ne punem în valoare cunoștințele, experiența și profesionalismul de care clienții noștri au nevoie pentru dezvoltarea sustenabilă a afacerilor lor, prin implementarea de proiecte de investiții cu sprijin financiar nerambursabil. 

Elaborăm planuri de afaceri și proiecții economico-financiare bine documentate și fundamentate, garantând astfel implementarea cu succes a proiectelor de investiții. Întotdeauna identificăm soluții pragmatice care conduc la rezultate practice, astfel încât să întrunim și să depășim așteptările clienților noștri!

Avem EXPERIENȚĂ într-o gamă variată de domenii de activitate precum: producție, agricultură, industrii creative, sănătate, servicii, comerț etc..

 

Deși oportunitățile de dezvoltare oferite de programele de finanțare nerambursabilă europene sau naționale au întotdeauna un impact pozitiv în activitatea agenților economici, acestea implică, de asemenea, o serie de provocări în procesul de implementare a proiectelor de investiții, obiectivul SAB Consulting fiind tocmai de a sprijini beneficiarii pe tot parcursul etapelor ce se succed de la nașterea ideii de afaceri la materializarea acesteia într-un proiect fezabil, implementarea corectă a contractului de finanțare și, astfel, obținerea fondurilor nerambursabile.

În funcție de direcțiile de dezvoltare ale agenților economici, identificăm întotdeauna programul și linia de finanțare adecvate investițiilor dorite de clienți, prin verificarea criteriilor de eligibilitate și calcularea punctajului, înainte de semnarea contractului de colaborare. 

 

Principalele argumente pentru colaborarea cu SAB Consulting:

  • Principiul onorariului de succes
  • ÎNCREDEREA este cel mai prețios activ al companiei noastre, susținut prin clusterele de performanță Angajament, Integritate, Servicii de calitate, Scop și Acțiuni măsurabile
  • Serviciile de consultanță se achită de către clienți doar după aprobarea proiectului de investiții și semnarea contractului de finanțare. Astfel, clienții au garanția unor servicii de calitate, fără să își asume niciun risc în achitarea unor servicii fără a avea certitudinea succesului în ceea ce privește aprobarea proiectului. 

În plus, ceea ce ne diferențiază de alte companii de consultanță în accesarea de fonduri nerambursabile constă în livrabile măsurabile, proiecte eligibile și eficiență garantată. Suntem eficienți în a identifica rapid soluții pentru orice problemă cu care s-ar putea confrunta clienții noștri, suntem eficienți în a anticipa provocări ce ar putea avea un impact negativ în buna desfășurare a activității companiei, suntem eficienți în a elabora proiecte de dezvoltare prin care clienții noștri pot integra soluții de management pentru a garanta rezultate măsurabile la nivel de vânzări și creștere economică. 

Prin pragmatismul dovedit în decursul a celor peste 10 ani de activitate, am elaborat și implementat proiecte prin care clienții noștri au obținut finanțări nerambursabile de la 40 de mii EUR la peste 3 milioane EUR.

 

Experiența noastră profesională în oferirea de servicii de consultanță complete s-a consolidat de la an la an, de la proiect la proiect și de la un program de finanțare la altul. Până în prezent am aplicat și câștigat finanțare nerambursabilă cu proiecte pentru clienții noștri prin diferite apeluri deschise pentru investiții în cadrul următoarelor programe europene și naționale: