Ce trebuie să știe un potențial beneficiar înainte de toate

În funcție de programul de finanțare și de tipul de beneficiar, ajutorul nerambursabil oferit poate să ajungă la 100% din valoarea totală eligibilă a proiectului de investiții.

 

 

Avantajele accesării unei finanțări nerambursabile:

  • obținerea de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea, modernizarea și/sau extinderea activității curente;
  • creșterea competitivității societăților beneficiare.

 

Dificultăți ce apar în procesul de accesare și implementare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă:

  • perioada lungă de evaluare a documentației depuse (proiectul de finanțare, cererile de rambursare, formulare etc.);
  • întârzieri la decontarea cheltuielilor efectuate.

 

Este bine de știut:

  • ajutorul financiar acordat acoperă doar un anumit procent din investiție și doar anumite tipuri de cheltuieli (cheltuielile eligibile sunt specifice fiecărui program de finanțare în parte);
  • înainte de demararea întocmirii fiecărui proiect de finanțare în parte, SAB Consulting verifică eligibilitatea aplicantului și a investiției ce se dorește a se realiza. Condițiile de eligibilitate sunt specifice fiecărui program în parte;
  • proiectele trebuie concepute înainte de data de închidere a liniei de finanțare, astfel încât să fie depusă documentația completă în timp util.